Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 6 november 2017

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 2a

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig.