Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 7 november 2016

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

 

wooden rosary on the open Bible

 

Lezing van de dag Leestip van de dag