Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 8 jan 2024

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 10-11

Op het moment dat Jezus uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’