Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 8 juli 2024

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 13

Als wij God ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.