Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 8 nov 2021

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 2, 5

Uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.