Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 9 jan 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 3, 16-17

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’