Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 10 maart 2017

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar
zoals God u in Christus vergeven heeft.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag