Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 10 mei 2024

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 38-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.