Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 10 november 2017

Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 4, 8

Broeders en zusters,
schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is,
alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is,
alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag