Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 11 aug 2023

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 13b

Misbruik de vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde.