Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 11 maart 2022

Uit de profeet Ezechiël 18, 23

Denken jullie dat Ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de Heer. Nee, Ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.