Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 12 febr. 2016

Uit de profeet Jesaja 58, 6-7

Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken ?  Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt
rondloopt, je bekommeren om je medemensen ?

 

ouderenzorg

 

Lezing van de dag Leestip van de dag