Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 12 juni 2015

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 3, 16-19

Moge de Vader vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,
en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,
de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat,
opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

 

Banner Top 2 - Plain 2

 

Lezing van de dag Leestip van de dag