Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 13 april 2018

Uit het evangelie volgens Johannes 6, 11

Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit
en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten.
Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden.