Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 16 februari 2018

Uit de profeet Jesaja 58, 6-7

Zo spreekt de Heer :
‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken ?
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen ?’