Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 15 mei 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 12-14

Jezus zei: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.’