Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 16 april 2021

Uit het boek Psalmen 92, 6

Hoe groot zijn uw daden, Heer, hoe peilloos diep uw gedachten.