Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 16 sept 2022

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 17

Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.