Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 17 februari 2017

Uit het evangelie volgens Marcus 8, 35

Jezus zei :
‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij
en het evangelie,
zal het behouden.’