Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 18 dec. 2015

Uit de profeet Jeremia 23, 5-6

De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik aan Davids stam
een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning
een wijs beleid zal voeren en die in het land
recht en gerechtigheid zal handhaven.
Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven.
Zijn naam zal zijn: De Heer is onze gerechtigheid.

 

fader1

 

Lezing van de dag Leestip van de dag