Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 18 jan 2019

Uit het evangelie volgens Marcus 2, 10b-12a

Jezus sprak tot de verlamde:
‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’
Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg;
allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God.