Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 18 sept 2020

Uit het boek Psalmen 105, 1-3a

Loof de Heer, roep luid zijn Naam, maak zijn daden bekend onder de volken, zing en speel voor Hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroem u op zijn heilige Naam.