Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 19 aug 2022

Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 5, 14b

Wij sporen u aan, broeders en zusters, de moedelozen hoop te geven.