Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 19 febr. 2016

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar
zoals God u in Christus vergeven heeft.

 

holy-jesus