Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 2 april 2021

Uit het evangelie volgens Johannes 19, 29-30

Er stond een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.