Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 2 februari 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 29-3

Simeon loofde God met de woorden :
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken.’