Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 2 sept 2022

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 4, 5

Houd op met oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.