Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 20 juli 2018

Uit de profeet Hosea 6, 6

Liefde wil ik, geen offers;
met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.