Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 21 aug. 2015

Uit het evangelie volgens Matteüs 22, 37-40

Jezus sprak tot de wetgeleerde :
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart
en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat.’

 

candles-banner

 

Lezing van de dag Leestip van de dag