Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 22 december 2017

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 46-47

Maria zei :
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder.’