Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 22 febr 2019

Uit het evangelie volgens Matteüs 20, 26b-28

Jezus sprak :
‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn,
zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’