Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 23 febr 2024

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 23-24

Jezus zei: ‘Wanneer je je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.’