Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 23 juni 2023

Uit het boek Psalmen 67, 2

Moge God ons genadig zijn en ons zegenen, moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen.