Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 23 maart 2018

Uit de  brief van Paulus aan de Romeinen 8, 38-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen
noch machten noch krachten, heden noch toekomst,
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.