Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 24 febr 2023

Uit de profeet Jesaja 58, 6-7

Zo spreekt de Heer: ‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen?’