Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 25 dec. 2015

Uit de brief van Paulus aan Titus 2, 11

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.

 

864x486