Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 25 jan 2019

Uit de Handelingen van de Apostelen 9, 19b-21

Saulus bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus
en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus
de Zoon van God is. Allen die hem hoorden waren stomverbaasd
en vroegen: ‘Dat is toch de man die in Jeruzalem de volgelingen
van die Jezus naar het leven stond, en hij is toch hierheen
gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren
aan de hogepriesters ?’

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag