Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 26 mei 2017

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 25

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus ?
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger
of armoede, gevaar of het zwaard ?