Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 26 okt 2018

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 2

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig,
en verdraag elkaar uit liefde.