Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 27 april 2018

Uit het boek Spreuken 3, 5

Vertrouw op de Heer met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.