Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 27 juli 2018

Uit de eerste brief van Petrus 1, 22b-23

Heb elkaar onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
als mensen die opnieuw zijn geboren,
niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad,
door Gods levende en altijd blijvende woord.