Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 27 mei 2022

Uit het boek Psalmen 104, 33

Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.

Zingende zusters uit de abdij Our Lady of the Mississipi