Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 28 mei 2021

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 16

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?