Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 29 dec 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 29-32

Simeon sprak: ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’