Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 29 juli 2016

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 3, 16-19

Moge de Vader vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof
Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest
blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,
de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult
volstromen met Gods volkomenheid.

 

nod-banner-redbuttes-copy

 

Lezing van de dag Leestip van de dag