Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 29 juni 2018

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 1, 8a

Schaam je er niet voor
om van onze Heer te getuigen.