Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 29 maart 2024

Uit het evangelie volgens Johannes 19, 17-18

Jezus droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze Hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.