Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 3 febr 2023

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 13, 2

Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.