Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 3 maart 2023

Uit het boek Psalmen 130, 7bc

Bij de Heer is genade,
bij Hem is bevrijding,
altijd weer.