Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 4 dec. 2015

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 5, 2

Dankzij Christus hebben we door het geloof toegang
gekregen tot Gods genade, die ons fundament is,
en in de hoop te mogen
delen in zijn luister
prijzen we ons gelukkig.

 

IMG_3111banner_1024x1024